Groeien in

Verbinding

Verbindende Communicatie integreren voor een authentiek en vervullend leven

Sfeerbeeld Groeien in Verbinding opleiding

Groeien in Verbinding

Groeien in Verbinding wil mensen onderdompelen in het gedachtegoed van Verbindende Communicatie. Wij geloven dat deze taal en dit gedachtegoed voor iedereen een hefboom kan zijn om meer authentiek en vervullend in het leven te staan.

Het gedachtegoed van Verbindende Communicatie (Nonviolent Communication) werd ontwikkeld door dr. Marshall B. Rosenberg, een Amerikaanse psycholoog. Hij wilde mensen echt begrijpen en raakte gefascineerd door hoe ze enerzijds liefde en zorg zo waarderen en anderzijds zoveel geweld en conflict creëren. Eén van zijn conclusies was dat we vastzitten in het juist en fout denken. Dat wanneer onze behoeften niet vervuld zijn, dit de fout van iemand anders is. Dit leidt dan weer in veel gevallen tot kwaadheid, agressie, schuld, straffen en belonen.

Het proces van Verbindende Communicatie creëert bewustzijn en biedt keuzevrijheid in de manier waarop we ons verbinden en in het leven willen staan. Het helpt ons te luisteren naar onze diepere behoeften en die van anderen. Het gedachtegoed maakt er ons van bewust dat alle mensen universele waarden en behoeften willen vervullen. Aan de hand van 4 bouwstenen (waarneming, gevoel, behoefte en verzoek) en 3 processen (zelfempathie, eerlijk spreken en empathisch luisteren) leren we op een verbonden, menselijke manier onszelf uitdrukken en naar anderen luisteren.

“What I want in my life is compassion, a flow between myself and others based on a mutual giving from the heart.”

M. Rosenberg

Onze deelnemers aan het woord...

Een mooie duurzame ontdekkingsreis naar jezelf en naar de ander. Een verrijking voor lichaam en geest. Het bindmiddel voor jezelf en JEZELF. Een levenswijsheid die innerlijke en uiterlijke rust geeft. Een garantiebewijs voor een geweldloos leven in harmonie en verbinding. Een tijdloos cadeau voor jezelf om lang van te genieten.

Peter Van der Cruys

Verbindende communicatie is een belangrijk deel van mijn leven geworden. Het brengt me dichter bij mezelf, bij mijn gevoelens en mijn behoeften. Het geeft me een houvast en helpt me om in de storm van het leven overeind te blijven.

Lies Heremans

Deze training in eerlijk spreken en invoelend luisteren gaf me ruimte en werkte bevrijdend. In een gesprek bij de eigen gevoelens en behoeftes blijven, toonde me hoe mezelf kwetsbaar opstellen de ander toeliet om dat ook te doen. De juiste woorden vinden bij het formuleren van een verzoek was ook een oefening in opkomen voor mezelf en tegelijk in verbinding blijven. Hoe een ogenschijnlijk eenvoudig concept bij nader inzien zoveel diepgang heeft.

Jean Marie Cortoos

Wie zijn wij?

Wij zijn 4 trainers die al enkele jaren op regelmatige basis samenkomen tijdens intervisiemomenten om onze jarenlange kennis en ervaringen in Verbindende Communicatie met elkaar te delen. Wij geloven sterk in co-creatie, elkaar versterken en bijdragen aan meer verbinding en harmonie in relaties en de wereld, via het leven en uitdragen van dit waardevolle gedachtegoed.

trainers van Groeien in Verbinding

Bart
Oste

Trainer in Verbindende Communicatie, trainer in Sociocratie 3.0, coach en bemiddelaar

Catherine
Hermans

CNVC Gecertificeerd trainer en coach in Verbindende Communicatie, kunstzinnig, dynamisch coach

Leen
Vanderplas

Trainer in Verbindende Communicatie, psychotherapeut, mindfullness trainer, bemiddelaar

Sabine
Vandingenen

Trainer in Verbindende Communicatie, coach en bemiddelaar