8-daags groeitraject

kaartjes uitwisselen 3
Helder, krachtig en authentiek communiceren in het dagelijks (werk)leven is vaak een hele uitdaging. Geconditioneerde patronen en impulsieve reacties verhinderen vaak een gesprek van hart tot hart, waarin je in verbinding kan blijven met jezelf en de ander, ook te midden van spanningen en conflicten.
Het proces van Verbindende Communicatie (VC) creëert bewustzijn en biedt keuzevrijheid in de manier waarop we ons verbinden en in het leven willen staan. Het effectief vlot kunnen toepassen en integreren van dit gedachtegoed vraagt evenwel verdieping, tijd, veel oefenen en vooral mildheid voor jezelf en anderen.

De intentie van deze achtdaagse training is gericht op het verdiepen en verruimen van kennis, bewustzijn en vaardigheden in VC, waardoor je met meer authenticiteit, innerlijke vrede en plezier in het leven en relaties kan staan.

Wat mag je verwachten?

Een veilige omgeving en interactieve workshopdagen die naast een theoretisch basiskader ook ruimte bieden voor oefeningen, reflectie en uitwisselingen. We gaan aan de slag met voorbeelden en situaties uit jouw dagelijkse (werk)context.

Volgende thema's komen aan bod:
 • Een korte opfrissing van het basiskader, de 4 bouwstenen en hun
  valkuilen;
 • Eigenaarschap opnemen voor gevoelens en behoeften;
 • Bewegen van onmacht of overmacht naar in je macht/kracht staan;
 • De 3 keuzes in elke dialoog: zelfempathie – eerlijk spreken –
  empathisch luisteren;
 • Grenzen stellen, bv. door verbindend ‘nee’ te leren zeggen;
 • Contact maken met de schoonheid en levensenergie van
  behoeften;
 • Het aangaan van de verbindende dialoog;
 • Stilstaan bij stressresponsen/impulsieve reacties en manieren om
  ermee om te gaan;
 • Hoe omgaan met boosheid, schuld of schaamte?

We zoeken steeds een evenwicht tussen enerzijds het voorziene programma zoveel mogelijk bewaken en anderzijds voldoende flexibiliteit om hiervan af te wijken en in te spelen op de vragen, het tempo en de noden van de groep.

Doelgroep
Deze verdiepende training richt zich tot iedereen die reeds minimum 12 lesuren in VC heeft gevolgd. Je bent vertrouwd met de uitgangspunten en 4 bouwstenen en wil graag een stap verder gaan in het verdiepen, integreren en oefenen van dit gedachtegoed.

Wil je graag vooraf nog een 2-daagse introductie volgen, dan ben je van harte welkom in één van volgende 2-daagse introductie workshops .

Uiteraard ben je ook meer dan welkom indien je niet van plan bent om nadien een verdieping te volgen.

Passen bovenstaande introductie workshops niet voor jou en wil je toch graag deelnemen aan de achtdaagse, neem dan even contact met iemand van ons op. Zo kunnen we samen een en ander inschatten en bekijken welke mogelijkheden er zijn om ervoor te zorgen dat je over voldoende basiskennis beschikt voor aanvang van deze training.

sfeerbeeld 8-daagse training in Verbindende Communicatie

Locatie

Groepspraktijk Jaspis, Kapelstraat 10 te 1700 Dilbeek.

Kom je met de wagen, dan kan je gratis parkeren in de straat of zijstraten. 

Het treinstation van Brussel-Noord is het meest aangewezen, waar je een bus of de fiets kan nemen:

Jaspis routebeschrijving

 De Lijn routeplanner

Data

Zaterdagtraject:

Zaterdag 9 november 2024
Zaterdag 16 november 2024
Zaterdag 14 december 2024
Zaterdag 18 januari 2025
Zaterdag 15 februari 2025
Zaterdag 15 maart 2025
Zaterdag 26 april 2025
Zaterdag 10 mei 2025

of 

Vrijdagtraject:

Vrijdag 6 december 2024
Vrijdag 13 december 2024
Vrijdag 17 januari 2025
Vrijdag 21 februari 2025
Vrijdag 21 maart 2025
Vrijdag 25 april 2025
Vrijdag 23 mei 2025 
Vrijdag 13 juni 2025

telkens van  10u tot 17u.

We verwelkomen je graag vanaf 9u30.

Prijs**

We hechten er veel belang aan dat iedereen conform zijn financiële draagkracht toegang kan hebben tot dit levensverrijkende gedachtegoed, in balans met waardering voor ons werk. Vandaar dat we een prijsschaal wensen te hanteren conform jouw statuut, waarin je jouw bijdrage vrij kan kiezen:

 • Particulier: 1.200€ – 1.400€
 • Zelfstandige met factuur: 1.400€ – 1.600€
 • Werknemer/organisatie met factuur: 1.600€ – 1.800€
Prijzen zijn exclusief 21% BTW.

**Is de gevraagde prijs voor jou niet haalbaar, dan lezen of beluisteren we je graag zodat we samen kunnen nagaan welke mogelijkheden er zijn die ons beiden voldoening schenken.

Trainers

trainers van Groeien in Verbinding

Bart Oste

Catherine Hermans

Leen Vanderplas

Sabine Vandingenen

Heb je nog verdere vragen?

Of schrijf je meteen in: