Annulatievoorwaarden

Om de organisatie van opleidingen werkbaar te houden, bieden we graag transparantie en duidelijke afspraken aan omtrent het niet kunnen deelnemen aan (alle) opleidingsdagen.

Annulering door de deelnemer:

  • Bij annulatie tot 2 maanden voorafgaand aan de startdatum van de opleiding wordt een administratieve kost van 10% van jouw inschrijvingsgeld in rekening gebracht.
  • Bij annulatie tussen 2 en 1 maand voorafgaand aan de startdatum van de opleiding wordt een administratieve kost van 10% aangerekend. Daarnaast wordt ook 50% van jouw inschrijvingsgeld in rekening gebracht, tenzij je voor aanvang van de opleiding een betalende deelnemer aanbrengt die jouw plaats kan innemen.
  • Bij annulatie binnen de maand voorafgaand aan de startdatum van de opleiding wordt een administratieve kost van 10% aangerekend. Daarnaast wordt ook 70% van jouw inschrijvingsgeld in rekening gebracht, tenzij je voor aanvang van de opleiding een betalende deelnemer kan aanbrengen die jouw plaats kan innemen.

Een annulering is enkel geldig wanneer ze via email gebeurt en voor ontvangst door de organisator werd bevestigd.

 

Gemiste opleidingsdagen / deeltijdse deelname wegens persoonlijke redenen:

  • Er is geen korting of terugbetaling mogelijk voor gemiste opleidingsdagen.
  • Gemiste opleidingsdagen kunnen niet ingehaald worden in een andere reeks of op een later tijdstip.

 

Annulering door de organisator:
Indien het minimum aantal deelnemers voor de opleiding niet wordt gehaald, zal het betaalde inschrijvingsgeld volledig worden terugbetaald.

Ingeval van onvoorziene omstandigheden of overmacht (bv ziekte van de trainers, lockdown,…) , behoudt de organisator zich het recht voor om de geplande opleiding(sdagen) niet te laten doorgaan en te verplaatsen naar een later tijdstip.